top of page

oosterschelde

nationaal waterpark

Door deze menging van zoet en zout water was het achter in de Oosterschelde brak met een kenmerkende flora en fauna. Na uitvoering van het Deltaplan is de Oosterschelde door de Philips- en Oesterdam van de rivieren afgesneden. Zo is de Oosterschelde een zeearm geworden met een min of meer permanent zoutgehalte. Bovendien is met het gereedkomen van de dammen de oppervlakte van de zeearm behoorlijk teruggebracht. Stroomsnelheden zijn afgenomen, het water is helderder geworden en door de stormvloedkering is ook het getijverschil afgenomen.

Via de Bergesdiepsluis (ca. een half uur varen vanaf Tholen) komen we op de Oosterschelde; het grootste en natste nationaal park van Nederland. Het is een wereld van getij, wind en vooral water, veel water. Door het getij is het landschap altijd anders. Tot de jaren tachtig van de vorige eeuw was de Oosterschelde een open rivierdelta, waar het zoute zeewater bij vloed tot diep in de rivierarmen stroomde. Het mengde zich daar met zoet rivierwater, dat via onder meer de Oosterschelde naar zee werd afgevoerd. 

Water, wind en zeilen

Hoogstraat 21

4691 CA  Tholen

Tel.: 06 290 73 489

Mail: info@stoere-eenvoud.nl

2017-09-16 17.32.41_edited
DSC_0666_edited
bottom of page